triennale grafiki cyfrowej/triennial of graphic digital arts

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zapraszało do uczestnictwa w 6 Międzynarodowym Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019 pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prace oceniało jury w składzie: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów i prof. Zbyněk Janáček z Ostravy. Główne nagrody triennale to GRAND PRIX Prezydenta Gdyni w wysokości 5000 PLN oraz Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 4000 PLN. Przyznano również inne nagrody, między innymi finansowe, statuetki, wystawy…  Od 18.10. do 23.11.2019 r. wystawa pokonkursowa odbywała się w galerii Centrum Designu w PPNT w Gdyni.
         
   wyniki konkursu               wyniki obrad jury/etap pierwszy   


ERA ART Coastal Artists Promotion Association was invited to participate in the 6th International Digital Graphic Triennial – Gdynia 2019 under the patronage of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship Mieczysław Struk and the President of Gdynia Wojciech Szczurek. The works were evaluated by a jury composed of: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów and prof. Zbyněk Janáček from Ostrava. The main triennial awards are the GRAND PRIX of the President of Gdynia in the amount of 5000 PLN and the Marshal of the Pomeranian Voivodeship award in the amount of 4000 PLN. Other prizes were awarded, including financial, statuettes, exhibitions … From 18.10 to 23.11.2019 the post-competition exhibition took place in the gallery of the Design Center at the PPNT in Gdynia..       translation by google.com

             final Jury resoults                 the Jury resoults/first stage   


        6cyfra_KATALOG_catalogue


www.ppnt.pl   www.centrumdesignu.gdynia.pl


umwp