triennale grafiki cyfrowej/triennial of graphic digital arts

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zapraszało do uczestnictwa w 6 Międzynarodowym Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019 pod patrnatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prace oceniać będzie jury w składzie: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów i prof. Zbyněk Janáček z Ostravy. Główne nagrody triennale to GRAND PRIX Prezydenta Gdyni w wysokości 5000 PLN oraz Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 4000 PLN. Będą przyznawane również inne nagrody, między innymi finansowe, statuetki, wystawy…  18.10–23.11.2019 r. Wystawa pokonkursowa odbędzie się w galerii Centrum Designu w PPNT w Gdyni. 
   wyniki obrad jury/etap pierwszy   


The ERA ART Coastal Artists Promotion Association was invites you to participate in the 6th International Triennial of Graphic Digital Arts  – Gdynia 2019 under the patronage of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, Mieczysław Struk and the President of Gdynia, Wojciech Szczurek. The works will be judged by a jury composed of: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz – Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów end prof. Zbyněk Janáček from Ostrava. The main triennial prizes are the GRAND PRIX of the Mayor of Gdynia in the amount of PLN 5,000 and the award of the Marshal of Pomorskie Voivodeship in the amount of PLN 4,000. Other prizes will also be awarded, including financial ones, statuettes, exhibitions … October  18–23 November 2019 The post-competition exhibition in the Gallery of Design Centre in the Pomeranian Science and Technology Park.       translation by google.com

   the Jury resoults/first stage    
www.ppnt.pl         www.centrumdesignu.gdynia.pl


umwp          


Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zapraszają na wystawę grafiki cyfrowej „7+2”,  która odbywa się na statku-muzeum „Dar Pomorza”, aleja Jana Pawła II w Gdyni w dniach od 27.06 do 05.08.2019 r. w godz. od 10.00 do 18.00. Udział biorą: Judyta Bernaś, Monika Wanyura-Kurosad, Elżbieta Gawlikowska-Łabędzka, Barbara Sosnowska-Bałdyga, Katarzyna Kroczek-Wasińska, Barbara Czapor-Zaręba, Barbara Kasperczyk.


www.eraartrofile


Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza na wystawę grafiki cyfrowej „2 + 7”, która odbywa się w lokalu artystycznym „Tygiel” w Gdyni ul. Abrahama 86 (wejście od ul. Władysława IV)   w dniach od 27.06 do 20.08.2019 r. w godz. od 12.00 do 20.00. Udział biorą:  Stanisław Bałdyga i Mirosław Pawłowski. zapraszamy…


www.eraartrofile