triennale grafiki cyfrowej/triennial of graphic digital arts

 

Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART zaprasza do uczestnictwa w 6 Międzynarodowym Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019 pod patrnatem Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka oraz Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka. Prace oceniać będzie jury w składzie: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów i prof. Zbyněk Janáček z Ostravy. Główne nagrody triennale to GRAND PRIX Prezydenta Gdyni w wysokości 5000 PLN oraz Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 4000 PLN. Będą przyznawane również inne nagrody, między innymi finansowe, statuetki, wystawy…  Wystawa pokonkursowa odbędzie się w galerii Centrum Designu w PPNT w Gdyni. Zgłoszenia przyjmujemy w dniach od 3 do 29 czerwca 2019 r. Wszystkie informacje dotyczące triennale można znaleźć w regulaminie i karcie zgłoszenia na naszej stronie www.eraartprofile.pl lub w odpowiednim wpisie strony internetowej triennale:  www.eraartprofile.pl/cyfra


The ERA ART Coastal Artists Promotion Association invites you to participate in the 6th International Triennial of Graphic Digital Arts  – Gdynia 2019 under the patronage of the Marshal of the Pomeranian Voivodeship, Mieczysław Struk and the President of Gdynia, Wojciech Szczurek. The works will be judged by a jury composed of: prof. Mirosław Pawłowski – Poznań, prof. Adam Romaniuk – Katowice, prof. Alina Jackiewicz – Kaczmarek – Gdańsk, prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk, dr Barbara Kasperczyk – Mikołów end prof. Zbyněk Janáček from Ostrava. The main triennial prizes are the GRAND PRIX of the Mayor of Gdynia in the amount of PLN 5,000 and the award of the Marshal of Pomorskie Voivodeship in the amount of PLN 4,000. Other prizes will also be awarded, including financial ones, statuettes, exhibitions … The post-competition exhibition in the Gallery of Design Centre in the Pomeranian Science and Technology Park. Applications are accepted from June 3 June 29 2019. All information about the triennial can be found in the regulations and the application form on our website www.eraartprofile.pl or on the appropriate post of the triennial website: www.eraartprofile.pl/cyfra      translation by google.com


umwp          

 

więcej/more