jury

6 Międzynarodowym Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019
JURY 19 lipca 2019 r. :
prof. Mirosław Pawłowski – Poznań
prof. Adam Romaniuk – Katowice
prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek – Gdańsk
prof. Sławomir Witkowski – Gdańsk
dr Barbara Kasperczyk – Mikołów
prof. Zbyněk Janáček –  Ostrava

the 6th International Triennial of Graphic Digital Arts  – Gdynia 2019
JURY July 19 2019 :
prof. Mirosław Pawłowski Poznań
prof. Adam Romaniuk Katowice
prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek Gdańsk
prof. Sławomir Witkowski Gdańsk
dr Barbara Kasperczyk Mikołów
prof. Zbyněk Janáček  Ostrava