jury-wyniki konkursu/competition results

6 Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019
the 6th International Triennial of Graphic Digital Arts  – Gdynia 2019

Protokół z obrad jury II etapu 6 Międzynarodowego Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019, które odbyło się dnia 15 października 2019 w galerii Centrum Designu PPNT w Gdyni.
Skład jury:
profesor Mirosław Pawłowski, przewodniczący jury
profesor Adam Romaniuk, ASP Katowice
profesor Alina Jackiewicz-Kaczmarek, ASP Gdańsk
profesor Sławomir Witkowski, ASP Gdańsk
doktor Barbara Kasperczyk-Gorlak, Mikołów
doc. PhDr Zbyněk Janáček, Uniwersytet w Ostrawie

Decyzją jury nagrody i wyróżnienia otrzymują:
Nagrodę GRAND PRIX Prezydenta Gdyni w wysokości 5000 zł, pan Andreas Guskos za zestaw prac Fraktal 93 i 97

NAGRODĘ Marszałka Województwa Pomorskiego w wysokości 4000 zł, pan Kamil Zaleski za pracę Ćwiczenia 7

NAGRODĘ – statuetkę Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART oraz wystawę w Galerii Stowarzyszenia Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART „TYGIEL”, pani Monika Pałka za pracę Labirynt II

NAGRODĘ – Andrzeja Stelmasiewicza w wysokości 1000 zł oraz wystawę w Oliwskim Ratuszu Kultury (Fundacja Wspólnota Gdańska), pani Ewa Czerwińska-Romanowska za zestaw prac z cyklu Antropolis I i II

NAGRODY w formie wystaw:
Nagroda Dziekana Wydziału Grafiki ASP w Gdańsku, pan Jaka Bonča za pracę Cavalier – Ti1

oraz pani Marta Pogorzelec za pracę Refugium I

Nagroda Rektora ASP w Katowicach, pan Wojciech Domagalski za zestaw prac „Strategie Widzialności 2 i 3”

Nagroda Dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, pani Barbara Sosnowska-Bałdyga za zestaw prac Rozpadłe, Załamanie Harmonii

Nagroda Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym, pani Barbara Czapor-Zaręba  za zestaw prac Przejście XXXVII i XXXVIII

Nagroda Kierownika Katedry Grafiki i Rysunku Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Ostrawskiego, pani Maria Kaleta za zestaw prac MATRIX i ON THE EDGE

Nagroda Dyrektora Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, wystawa z publikacją, pani Davida Kidd za zestaw prac Big Dad, Red Dwarf

Nagroda Galerii R+ Akademii Sztuki w Szczecinie, pan Mohamed Soltan za pracę The Digital Ennead of Heliopolis

Wyróżnienia Honorowe:
Magdalena Uchman   
Joanna Janowska-Augustyn   
Marek Sibinský   
Elżbieta Gawlikowska-Łabęcka   
Aleksander Olszewski