dokumenty do pobrania/documents to download

6. Międzynarodowe Triennale Grafiki Cyfrowej – Gdynia 2019 jest kontynuacją prezentacji osiągnięć tej dyscypliny – w poprzednich edycjach jako Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej – i ma na celu ukazanie szerokiego spektrum jej niebagatelnego znaczenia w grafice współczesnej. Prezentuje perspektywy medium cyfrowego i nowe prace artystów w tym zakresie. Wystawa pokonkursowa będzie miała miejsce w Galerii Centrum Designu w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. 

organizator:
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
ul. Wojewódzka 7
81-437 GDYNIA
telefon: 58 622 33 11
e-mail: triennalegrafikigdynia@wp.pl
www.eraartprofile.pl
współorganizator:
Centrum Designu Gdynia
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
al. Zwycięstwa 96/98
81-451 GDYNIA
www.centrumdesignu.gdynia.pl
www.ppnt.pl/pl/mapa
kontakt:
koordynator: Ewa Gołębiowska, tel. 696 023 935, e-mail: galeria.era-art@wp.pl
kurator: Grzegorz Terlecki, tel. 501 099 722, e-mail: tergal7@o2.pl
 

Zgłoszenia przyjmujemy  do 12 lipca 2019 r. = NOWY TERMIN = e-mail lub poczta.
Informacje dotyczące triennale można znaleźć w regulaminie i karcie zgłoszenia j.n.
pliki *.doc do pobrania:         6MTGC_zgloszenie_PL_fix          6MTGC_regulamin_PL_fix
pliki *.pdf do pobrania:          6MTGC_zgloszenie_PL_fix         6MTGC_regulamin_PL_fix 


The 6th International Triennial of Graphic Digital Arts – Gdynia 2019 is the continuation of the preceding achievements in this discipline of art presented during previously held International Biennials of Graphic Digital Arts. The purpose of the Triennial is to present a broad spectrum of artworks significant for contemporary graphics. This year’s Triennial will show the prospects for the digital arts and new works of artists using this medium. The post-competition exhibition will be held at the Gallery of Design Centre in the Pomeranian Science and Technology Park.

A registration form please sent to    July 12  2019 = NEW DATE = e-mail or post.
All information  concerning the triennial can be found in the regulations and the entry form.

files to download *.doc          6MTGC_entry_ENG_fix          6MTGC_regulations_ENG_fix
files to download *.pdf          6MTGC_entry_ENG_fix          6MTGC_regulations_ENG_fix

Organizer:
Stowarzyszenie Promocji Artystów Wybrzeża ERA ART
(ERA ART Coastal Artists Promotion Association) 

Address:
ul. Wojewódzka 7
81-437 GDYNIA
Poland

phone: +48 58 622 33 11
e-mail: triennalegrafikigdynia@wp.pl
www.eraartprofile.pl

Contact:
Coordinator: Ewa Gołębiowska , phone: +48 696 023 935
e-mail: galeria.era-art@wp.pl
Curator: Grzegorz Terlecki, phone: +48 501 099 722
e-mail: tergal7@o2.pl

 

 

 

 

Co-organizer:
Centrum Designu Gdynia
(Gdynia Design Centre)

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Address:

al. Zwycięstwa 96/98
PL- 81-451
GDYNIA
Poland

www.centrumdesignu.gdynia.pl
www.ppnt.pl/pl/mapa